Oświadczenie w sprawie artykułu dziennika „Fakt Gazeta Codzienna” z 3 stycznia 2017 r. i innych publikacji opartych na tym materiale prasowym.

Niniejszym oświadczam, iż wymieniona wyżej publikacja zawiera nierzetelne i nieuczciwe treści, a tezy w nich zawarte, naruszają moje dobre imię, łącząc mnie z tragicznymi wydarzeniami grudnia 70 roku. 

Przez nierzetelność dziennikarską zostałem postawiony w jednym rzędzie ze skazanymi prawomocnymi wyrokami karnymi członkami jednostek wojskowych, które uczestniczyły w pacyfikacji robotników.

Oświadczam, że podejmę wszelkie możliwe kroki prawne przeciwko nierzetelnym wydawcom i dziennikarzom rozpowszechniającym te stawiające mnie w złym świetle treści.

 

 
 
 
148353009014729991690
148353009014730091690
148353009014730191690
148353009014730291690