pis elblag zjazdW dniu 4 czerwca 2016 r. w Elblągu odbył się Zjazd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości, który otworzył Pełnomocnik Okręgowy PiS w okręgu 34 – Poseł na Sejm RP Leonard Krasulski. W Zjeździe uczestniczyli  Sekretarz Stanu w MRiRW, Zbigniew Babalski, Senator RP Bogusława Orzechowska, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski.

 

 Podczas Zjazdu zostali wybrani delegaci na V Kongres PiS, który rozpocznie się 2 lipca 2016 roku w Warszawie w osobach:

1. Robert Szaj
2. Rafał Traks
3. Roman Brzozowski
4. Czesław Najmowicz
5. Karol Motyka
6. Jacek Pawlik
7. Roman Gąsiorowski
8. Jan Nadolny
9. Marek Romanowski

pis_elblag (5)
pis_elblag (3)
pis_elblag (4)
pis_elblag (1)
pis_elblag (2)