wizyta wojewody elblagW dniu 18 lutego Pan Poseł Leonard Krasulski i Pan Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski podczas zorganizowanej konferencji prasowej zapowiedzieli wzmocnienie struktury delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu oraz wsparcie w sprawach istotnych dla regionu.
Elbląg jest drugim, pod względem wielkości, miastem w naszym województwie i ważnym ośrodkiem na mapie regionu, dlatego, zdaniem wojewody należy przyjrzeć się możliwościom wsparcia inicjatyw, które mają prawne, ekonomiczne i społeczne uzasadnienie. Do priorytetów należą obecnie: przekop przez Mierzeję Wiślaną, a wraz z nim realizacja tzw. projektów komplementarnych związanych z przebudową elbląskiego Portu Morskiego.
Z inicjatywy wojewody Artura Chojeckiego, po konsultacjach z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rząd przygotował zmiany dotyczące funkcjonowania delegatur wchodzących w skład urzędów wojewódzkich w całym kraju.

Po raz pierwszy od ustanowienia województwa warmińsko-mazurskiego, czyli od chwili gdy Elbląg przestał być miastem wojewódzkim, w elbląskiej delegaturze powołany zostanie dyrektor.

Obecnie w elbląskiej delegaturze pracuje około 35 urzędników. Chcemy wrócić przynajmniej do tej liczby etatów, które istniały na początku istnienia delegatury, czyli do 100 osób. Potrzeby będą bowiem trzy razy większe ze względu na zwiększenie obowiązków w takich dziedzinach jak np. zabezpieczenie socjalne i społeczne czy zabezpieczenie przeciwpowodziowe regionu Żuław

- mówił Poseł Leonard Krasulski

Wojewoda poinformował na konferencji, że w każdy piątek tygodnia w elbląskiej delegaturze dyżuruje wicewojewoda Sławomir Sadowski. W tym dniu przyjmuje zarówno samorządowców, jak i mieszkańców. Wojewoda chcę się również w to włączyć i przynajmniej co jakiś czas dyżurować w Elblągu, przyjmując mieszkańców miasta i okolic oraz słuchając problemów z jakimi się borykają