sejm krasulskiPoseł Leonard Krasulski

W VIII kadencji Sejmu:

- członek Prezydium Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość

- Zastępca Przewodniczącego Komisji Łączności z Polakami za granicą

- członek Komisji Gospodarki i Rozwoju

- członek Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich

Przynależność do Zespołów Parlamentarnych:

- Parlamentarny Zespół ds. Turystyki

- Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Więcej informacji na temat pracy w Sejmie znajdą Państwo na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/posel.xsp?id=186&type=A