krasulski leonardPoseł na Sejm RP Leonard Seweryn Krasulski - urodzony 08.11.1950r. w Sopocie, od ponad 40 lat mieszka w Elblągu. W 1969 roku rozpoczął służbę w wojsku od 23.10.1969 roku do 04.01.1970 roku jako poborowy w 1 Warszawskim Pułku Czołgowym następnie od 05.01.1970 roku do 14.02.1976 roku w służbach medycznym. W 1976 roku został dyscyplinarnie zdegradowany oraz zgodnie z opinią MON wyrzucony z wojska za działalność niepodległościową. W sierpniu 1980 był współorganizatorem strajku okupacyjnego w Zakładach Piwowarskich (Browar) w Elblągu oraz członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego Przemysłu Piwowarskiego i Tytoniowego. Po wprowadzeniu stanu wojennego, współorganizator akcji protestacyjnych w ZP (Browar) - aresztowany pod zarzutem kontynuowania działalności związkowej, skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na pięć lat pozbawienia wolności i pozbawienie praw obywatelskich.
W latach 90-tych, podjął pracę w Elbrewery Company Limited, a następnie Grupie Żywiec S.A. - na stanowisku zastępca menagera ds. transportu, kierownika transportu i administracji w HBC.
Powołał fundację Matki Teresy z Kalkuty działającą na rzecz dzieci z porażeniem mózgowym, której obecnie jest honorowym prezesem.
Od 2001r. jest członkiem i współzałożycielem Prawa i Sprawiedliwości. Poseł V, VI,VII oraz VIII kadencji Sejmu RP.

W VII kadencji Sejmu- członek Komisji Gospodarki oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw człowieka, należy do parlamentarnego zespołu ds. przeciw ateizacji Polski, zespołu na rzecz obrony życia i rodziny, zespołu tradycji i pamięci żołnierzy wyklętych oraz poselskiego zespołu strażaków.

Autor licznie podejmowanych interwencji i interpelacji takich jak przekop Mierzei Wiślanej, ustanowienie bezwizowego ruch z obwodem kaliningradzkim, przebudowa drogi ekspresowej S7 i drogi krajowej nr 16 oraz interpelacji dotyczących regulacjach prawnych, wywłaszczenia i odszkodowania w kontekście inwestycji drogowych.

Autor licznych interpelacji dotyczących służby zdrowia między innymi : dotyczących wzrostu odpłatności za leki refundowane, zmniejszenia wartości kontraktów z NFZ w województwie warmińsko-mazurskim jak również interpelacji dotyczących likwidacji jednostek wojskowych w Elblągu i Braniewie.
Poza typową pracą poselską, poseł aktywnie angażuję się w pomoc społeczną wspierając różnego rodzaju inicjatywy i instytucje pożytku publicznego.

Galeria Foto

Praca w Sejmie
Praca w Sejmie
Premier w Elblągu18 maja 2007
Premier Elbląg 18 maja 2007
Wystąpienia sejmowe
Przekop Mierzei Wiślanej
spotkanie w Warszawie
spotkanie w Braniewie ws. odbudowy Kościoła św. Antoniego

-